སྒྱུ་རྩལ་དང་ལེགས་བྱང་།

སྒྱུ་རྩལ་དང་། ལེགས་བྱང་།

སྒྱུ་རྩལ་དང་། བཟོ་རིག་དང་། ལེགས་བྱང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་། འགྲེམས་སྟོན་ཁག བོད་རིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་བཤད་སྣ་ཚོགས། ཐད་ཀར་སྦྱོང་བརྡར་བའི་བྱེད་སྒོ་ཁག དེ་བཞིན་ཞབས་གཞས་འཁྲབ་སྟོན་དང་། གློག་བརྙན་གྱི་མཚན་ཚོགས་སོགས་ཡོད།